Het CBR onderneemt eindelijk iets tegen frauderende rijscholen

24 augustus 2015

De hieronder beschreven aanpak is het antwoord op rommelende rijscholen die onder 2 namen werken, eentje voor de geheide zakkers die uitgemolken worden en eentje waarmee geadverteerd wordt (hoog slagingspercentage). Er is nog te veel mis in de branche, maar met dit soort acties wordt het wel steeds beter. Zie voor objectieve informatie  http://www.rijscholenkiezer.nl/

Sinds 1 augustus geldt de nieuwe inschrijfovereenkomst tussen het CBR en de rijscholen. Hierin staat dat de naam van de opleider die het examen heeft gereserveerd, hetzelfde moet zijn als de naam op het examenvoertuig én de naam waaronder de opleider bij het CBR staat ingeschreven. Dit zorgt voor een betrouwbaar inzicht in de examenresultaten.

Een examenkandidaat heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. Bij het machtigen van zijn rijschool kan hij kijken of de naam van de rijschool op het scherm gelijk is aan de rijschoolnaam die hij kent en die op zijn lesvoertuig staat. En als hij praktijkexamen gaat doen, kan hij vooraf checken of de naam van de rijschool die hij heeft gemachtigd en bij wie hij les heeft gehad, gelijk is aan de rijschoolnaam op het examenvoertuig. Het CBR controleert de rijschoolnaam tijdens het examen. Als de naam op het voertuig niet overeenkomt met de rijschool die gemachtigd werd, dan kan het CBR besluiten om het examen niet door te laten gaan.